Hulp en advies bij rouw en verlies

Over het LSR
Het Landelijk Steunpunt Rouw wil de aandacht voor rouw in de privésfeer en in de samenleving bevorderen en doet dit in de vorm van:

  • het ondersteunen van nabestaanden en hun omgeving;
  • het geven van informatie, voorlichting en advies;
  • het verhogen van de kwaliteit van rouwzorg door deskundigheidsbevordering;
  • het stimuleren van kennisontwikkeling over rouwzorg.

Het LSR is er in de eerste plaats voor nabestaanden. Wij brengen rouwzorg op een kwalitatief hoger niveau door onderzoek, publicaties en opleidingen voor vrijwilligers en beroepskrachten. Door onze contacten met nabestaanden, rouw- en verliesbegeleiders, uitvaartorganisaties en de universiteit weten we wat er op het gebied van rouwzorg leeft. Daar sluiten we met onze diensten professioneel op aan. En dat doen we vanuit een collegiale en samenwerkingsgerichte houding met alle partijen die rouwzorg een warm hart toedragen.

Medewerkers van het LSR zijn bekend met de zakelijke en emotionele kant van rouw. Zij geven informatie en kunnen doorverwijzen naar deskundigen op deze gebieden. Het LSR maakt gebruik van een landelijk verwijsbestand met honderden gekwalificeerde vrijwilligers en beroepskrachten.